+34 934 671 115
ENG
CAT
CAS

Agraeixo que estiguis en aquesta pàgina, això vol dir que les teves dades t'importen, i vols conèixer la destinació dels mateixos i qui els recull.

POLÍTICA DE PRIVACITAT


De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través de la pàgina web www.catrealestate.com (des d'ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer de "USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS" així com "CLIENTS I / O PROVEÏDORS":

 • El meu denominació social és: Cat Real Estate SL
 • La meva CIF és B63307797
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35.949, foli 89, full B 272.343.
 • El meu domicili social es troba a Av. Diagonal 472-476, 7-2ª, 08006, Barcelona.
 • Email: bmagrans@catrealestate.com
 • La meva activitat social és: serveis immobiliaris.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb això manifest el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i vetllant pel compliment del dret a la privacitat de cada un dels usuaris del nostre lloc web.

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i email.

Addicionalment, quan visita el meu lloc web, determinada informació s'emmagatzema automàticament per motius tècnics com l'adreça IP assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet.

1.1 PRINCIPIS PER A L'TRACTAMENTS DE DADES

Per tractar les seves dades personals, aplicaré segons el RGPD els següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre vaig a requerir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que li informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només vaig a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo.
 • Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podrà comprovar, les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, li informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions , periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenc totes les mesures encaminades a evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

2. FINALITAT, LEGITIMACION, CATEGORIA DE LES DADES recaptats, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, menors d'edat.

2.1 FINALITAT

Tal com es recull en la normativa, l'informe que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, els quals s'emmagatzemen en un fitxer, amb l'exclusiva finalitat d'enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins ( newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que puc entendre interessant sobre la matèria. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

En definitiva l'FINALITAT és la següent:

 • La informació sobre compravenda i lloguer d'immobles.
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al web.
 • Subministrament de continguts al blog

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L'acceptació de la política de privacitat es realitza a través del procediment establert de doble opt in pel que s'entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni tampoc cediré a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D'EDAT

En el supòsit de ser major de catorze anys, podràs registrar-te a www.catrealestate.com sense necessitat del consentiment previ dels seus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Notes: Si té menys de catorze anys i no ha obtingut el consentiment dels seus pares, no pot registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància.

2.3 LEGITIMACION

Gràcies al consentiment, podem tractar les seves dades i és requisit obligatori per poder subscriure a la pàgina web.

Com bé sap, pot retirar el seu consentiment en el moment que ho desitgi.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les seves dades durant el emps legalment establert o fins que sol·liciti eliminar-los.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament ets l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remeti eximint-me de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

Com a usuari, ha de garantir l'exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d'aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ.

Ha de saber que actualment ens regim pel Reglament Europeu Sobre Protecció de Dades, per la qual cosa és la normativa que dono compliment.

Així mateix, Cat Real Estate S.L. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Li informo que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Cat Real Estate S.L. i tractats per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Cat Real Estate S.L.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l'apartat "Exercici de Drets"

4. MESURES DE SEGURETAT.

Cat Real Estate S.L. li informo que tinc implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l'actual Reglament General sobre Protecció de Dades.

Així mateix, li informo que he establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Igualment, tal com es pot comprovar, la web disposa de certificat SSL per la qual cosa es garanteix la seguretat de les seves dades.

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d'www.catrealeEstate.com, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal d'exercitar gratuïtament els seus drets d'accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al seu compte d'usuari directament i modificar les seves dades o esborrar el seu compte d'usuari. Qualsevol informació que necessiti emmagatzemar, en virtut d'una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

L'interessat, en aquest cas, vostè, podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Cat Real Estate S.L. amb la referència "Protecció de dades", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l'adreça:

Cat Real Estate S.L.
Av. Diagonal 472-476, 7-2ª,
08006, Barcelona

Una altra forma d'exercitar els drets és a través del correu electrònic, escrivint al següent e-mail: bmagrans@catrealestate.com 

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, en alguna ocasió podré incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això, no garanteixo, ni em faig responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar informació personal a aquests llocs web aliens, tingues en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les meves.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cat Real Estate S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de Cat Real Estate S.L. després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació dels mateixos.

8. Responsable del fitxer, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

Com a informació bàsica, ha de saber que el responsable del fitxer de dades és Cat Real Estate S.L..

Com encarregats de tractament aliens a l'esmentat responsable:
Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia The Rocket Science Group (Identificada per la marca comercial “Acumbamail”).

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, www.catrealeEstate.com utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

 • Hosting: Zentense
 • Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: Acumbamail
 • Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics)

En www.catrealestate.com també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L'usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d'enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a www.catrealestate.com (el "Hiperenllaç"). L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre www.catrealestate.com i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de www.catrealestate.com dels seus continguts o serveis. En tot cas, www.catrealestate.com es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

10. ¿NO DESESA REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITJA REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pot oposar-se a l'ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d'enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça bmagrans@catrealestate.com. Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també es pot oposar des d'aquest correu electrònic, punxant a l'enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que li seran facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al seu compte d'usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingueu en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la seva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pot seguir rebent missatges.

En relació amb la gestió de les seves dades associats als perfils socials de Cat Real Estate S.L., l'exercici del dret d'accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d'accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Cat Real Estate S.L..

A més podrà deixar d'interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Cat Real Estate S.L., eliminar els continguts que deixin d'interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L'usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Cat Real Estate S.L. anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: dins de la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per Acumbamail amb la finalitat d'enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

2) Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte té com a finalitat la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web, aquestes dades s'emmagatzemaran en els servidors de Zentense i Acumbamail.

3) Cookies: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen "cookies", L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.

4) ls usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per www.catrealeEstate.com des de la mateixa Newsletter a través d'un formulari de cancel·lació.

5) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics), en www.catrealeEstate.com també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

Així mateix, m'agradaria informar-te que per a la captació de subscriptors i clients utilitzo Facebook Ads i Google Adwords pel que al generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí de la meva comunitat.

No vaig a compartir, vendre, llogar la seva informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per a prestar-li serveis addicionals.

12. PLUGINS SOCIALS.

A la nostra pàgina web li oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p.ex "M'agrada" de Facebook). Si ets membre d'una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-li sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d'ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-se amb les condicions d'ús d'aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:

13. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I revocabilitat

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Cat Real Estate S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

Com bé sap i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

cat real estate
Av. Diagonal 472-476, 7-2ª Barcelona, catalonia 08006
Phone: 93 467 11 15 URL of Map
X
Cookies
Aquest web fa servir cookies pròpies que tenen una finalitat funcional i cookies de tercers (tipus analytics) que permeten conèixer els seus hàbits de navegació per donar-li millors serveis d'informació. Per continuar navegant, és important que accepti el seu ús. Pots canviar la configuració, desactivar-les o obtenir més informació.